Har du sikret dit hus imod den fremtid vi møder som virksomhedsejere efter den 29. marts 2019.

BREXIT – hvis Storbritannien trækker hårdt i håndbremsen

Hvad skal der ske, hvis ikke der opnås enighed om en udtrædelsesaftale inden Storbritannien udtræder EU den 29. marts 2019?

Som en små eller mellemstore virksomhed har man måske gjort nogle overvejelser om, hvad det betyder for lige præcis ens egen virksomhed. For andre, har man nok hørt noget om det, men ikke tænkte mere over det.

Man skal selvfølgelig ikke gå i panik, det er ikke nødvendigt og det kommer man ingen vegne med, men man skal selvfølgelig tage sin forholdsregler og forberede sig på, at det bliver et “hårdt Brexit,” dvs. uden en udtrædelsesaftale – et hårdt og skarpt ophør.

Handel ved hårdt BREXIT

Storbritanniens udtrædelse af EU uden en egentlig udtrædelsesaftale vil kunne få stor indflydelse på din virksomhed såfremt du handler med virksomheder indenfor Storbritannien, f.eks. hvis du eksportere varer til eller importere varer fra England.

Krav til evt. nye certificeringer, godkendelser, formularer og registreringer, som vil være en konsekvens af, at reglerne for det indre marked ikke længere gælder, vil kunne gå henne og blive en bureaukratiske mareridt.

Hvis Storbritannien trækker hård i håndbremsen uden en udtrædelsesaftale vil det have konsekvenser for toldsatser, jeres nuværende kontrakters gyldighed og effektivitet, herunder særligt hvad angå risiko, lovvalg, værneting og håndhævelse, samt indførelse af nye regulativer, standarder og krav. Og meget andet.

Der kan af denne grund opstå forsinkelser, som en virksomhed burde tage hånd om allerede nu.

Derfor burde de små og mellemstore virksomheder, der handler med kunder i Storbritannien, alliere sig (allerede nu) med en sagkyndig sparringspartner for at lette opgaven med at agere i den ny virkelighed og gør sig klar til at handle videre.

Persondata ved hårdt BREXIT

En hård BREXIT kommer også til at have betydning hvis du har databehandler i Storbritannien, dvs. hvis du videresender eller overfører persondata til et virksomhed eller myndighed indenfor Storbritannien som behandler disse data på din vegne.

Hvor overførelse af persondata i dag foregår indenfor EU, vil det fra den 30. marts 2019 kun kunne foregår under iagttagelse af de regler og krav der stilles i henhold til persondataforordningens bestemmelser vedr. overførelse af persondata til usikkert tredjeland eller international organisationer.

Dette stiller større krav til dig som dataansvarlig og virksomhedsejer for så vidt angår opretholdelse af en tilstrækkelig sikkerhed ved, at der af en databehandler i Storbritannien som usikkert tredjeland, stilles de nødvendig og yderligere garantier for at vedkommende har kompetencerne og ressourcer til at beskytte data i sin varetægt.

Dette grundlag er du selv ansvarlig for at skaffe.

Dette betyder, at din virksomhed vil kun kunne fortsætte med at overføre persondata eller få den behandlet i Storbritannien, hvis der foreligger et lovlig overførelsesgrundlag og dette opfylder kravet om yderlige garanti om passende sikkerhedsforanstaltninger.

Som overførelsesgrundlag, ved overførelse af persondata til et usikkert tredjeland, kan man med fordel anvende en af EU-kommissionens standardkontrakter.

Du skal bare være opmærksom på, at disse standardkontrakter skal anvendes som de er, uden modifikationer eller ændringer.

Standardkontrakterne må dog gerne indarbejdes i en eksisterende kontrakt og man må gerne tilføje yderligere bestemmelser, bare de ikke strider imod eller ændrer standardkontraktens bestemmelser.

Såfremt der laves ændringer til en standardkontrakt udover det nævnte, skal disse “ad-hoc” ændringer godkendes af Datatilsynet.

I koncernforhold kan man anvende bindende virksomhedsregler, som i forvejen er godkendt af Datatilsynet eller anden kompetente tilsynsmyndighed. For de fleste små og mellemstore virksomheder vil dette ikke være aktuelt og heller ikke muligt indenfor så kort tid.

Der findes nogle få undtagelser fra kravet om overførelsesgrundlag men de gennemgås ikke her, da der er tale om undtagelsestilfælde, hvor der skal foretages en konkret og subjektiv vurdering for hver enkelte overførelse.

Gøre dig persondata-klar til at stå imod et hårdt træk i håndbremsen

For at være persondata-klar i tilfælde af et hårdt Brexit, kan du med fordele gøre følgende allerede nu:

  • finde ud af om du rent faktisk overfører persondata til, eller får dem behandlet i Storbritannien og i så fald præcise hvilke oplysninger det drejer sig om.
  • Finde ud af, hvilken overførelsesgrundlag er relevant og tilstrækkeligt for din virksomhed og får den udarbejdet og gjort klar til at træde i kraft den 30. marts 2019.
  • Opdatere dine interne dokumenter og procedurer, herunder evt. ændringer i retningslinjer for autoriserede medarbejdere der behandler disse personoplysninger i din virksomhed.
  • Indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger såfremt det vurderes at risikoen ændres eller øges for lige præcis din virksomhed.
  • Opdatere jeres privatpolitik og give besked til jeres kunder, samarbejdspartner m.v. som er berørt af persondataoverførelsen og behandling til Storbritannien.
  • Alt dette skal selvfølgelig helst gøres inden den 30. marts 2019.