Kompetencer

Carleton samarbejder med andre jurister, revisorer og erhvervskonsulenter.
Således skaber jeg de bedste løsninger for dig.

Mit netværk er dit netværk!

Tryk på mit billede og lære mere om mig.

Elke Marie Hou-Carleton

Cand. jur. 2006 

 Jurist | Adjunkt | Iværksætter | Forfatter|
|Bestyrelsesaktiv | Frivillig

Netværk

Revision Limfjorden – Struer
StartVækst Struer, Holstebro & Lemvig
Struer Erhvervsforening
Business Park Struer
Lydens By Værkstedet
Lokal advokatkontor
Dania Erhvervsakademi
Via University College