Risk Management og compliance

Jeg rådgiver dig og tager ansvar for, at der leveres et grundigt og fagligt stærkt juridisk beslutningsgrundlag for at sikre, at du med hvert beslutning som skal træffes, er klar over de risici virksomheden tager, og de konsekvenser disse måtte have – for hvert valg. 

Jeg sikrer, at du overholder de regler og de krav, der stilles til dig som virksomhedsejer og som virksomhed. Og jeg giver dig de nødvendige værktøjer til at implementere disse krav i virksomheden.

Kend mulighederne og konsekvenserne af dine beslutninger. Kend risikoen og kalkuler. Kend reglerne og de krav der stilles til din virksomhed eller dit projekt. Det er ok at prøve. Det er ok at fejle. Det er dumt at overlade ting til tilfældigheder eller held. Planlæg, spørg, handle.

Immaterielle rettigheder

Jeg rådgiver dig omkring de handlinger, du skal foretage dig, og de aftaler du skal indgå for at beskytte og udnytte dine rettigheder og undgå at overtræde andres!

Ophavsrets beskyttede værker | Designregistrering og beskyttelse | Varemærke registering og beskyttelse | Non-Disclosure – Fortrolighedsaftaler | Licensaftaler | Franchiseaftaler | Udviklingsaftaler

Virksomhedsform, organisation og ledelse

Jeg rådgiver dig omkring de handlinger, du skal foretage dig, og de aftaler du skal indgå for at etablere, lede  og drive virksomheden – og overholde lovgivning.

Virksomhedsformer | Organisationen | Ledelse & ledelsesansvar | Ejeraftaler | Direktøraftaler | Ansættelser | Forsikringer | Fast ejendom og erhvervslokaler | Markedsføring | Databeskyttelse mv.

Kommercielle aftaler og forhandling

Jeg rådgiver dig omkring de aftaler, du skal indgå for at kunne drive din virksomhed – og tjene penge.

Købs- og salgsaftaler | Generelle handelsbetingelser | Konsulentaftaler | Leverendør-  og produktionsaftaler | Forhandleraftaler og lign. | Formidlingsaftaler

Markedsføring & Forbrugerforhold

Jeg rådgiver dig omkring, hvilken handlinger du skal foretage dig (eller undlade), og hvordan du rent juridisk må markedsføre og sælge dine varer og ydelser, særlig i forhold til forbruger.

Virksomhedsfamilieret

Jeg rådgiver dig omkring, hvordan du bedst muligt kan beskytte din virksomhed, dine partnere og din familie, når du driver en virksomhed som selvstændig eller som medejer. Jeg hjælper dig også gerne, hvis du bare vil sikre dig selv om din familie med en testamente og evt. en ægtepagt.
| Testamente | Ægtepagt

Kontakt os og hør nærmere om,
hvad jeg kan gøre for dig.

Kontakt os