CarletonBiz Virksomhedseftersyn

Persondataforordningen

Blive GDPR Compliant.

Et virksomhedstjek om overholdelse af persondataloven og persondataforordning indebærer 1 møde med ejeren eller andre relevant personer i virksomheden samt jeres it-ansvarlig og jeres dataansvarlig.

Formålet er at lave et helhedsorienteret compliancetjek af din virksomhed i forhold til GDPR.
Under mødet bliver der skabt overblik over, hvilke tiltag virksomheden har foretaget sig og hvilke områder, der skal arbejdes videre med.

Vi vurderer jeres virksomheds:

 • Fortegnelser over persondatabehandling; den type af persondata som I behandler, formål, lovgrundlag, indsamling, sletning m.v.
 • Databehandleraftaler; vi kigger på om I videregiver oplysninger til andre databehandler, der behandler disse data på jeres vegne eller om I modtager og behandler data på en anden dataansvarliges vegne efter dennes instruks. Vi kigger på, om du har indhentet de nødvendige databehandleraftaler samt om i har indført en procedure for tilsyn.
 • Risikovurderinger og sikkerhed: Vi kigger på virksomhedens sikkerhed omkring behandling af persondata. Vi kigger på jeres risikovurderinger, og de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som I har iværksat / indført i virksomheden for at afværge krænkelser, herunder kigger vi på om de er tilstrækkelige.
 • Oplysningspligt: Vi kigger på, om din virksomhed opfylder sin oplysningspligt på tilstrækkeligvis, herunder om jeres privatpolitikker m.v. opfylder lovens krav.
 • Databehandlingspolitik: Vi kigger på jeres interne procedurer og retningslinjer for behandling af persondata, herunder om i har en tilstrækkelig persondatapolitik med beskreven procedurer og retningslinjer for sletning, e-mail, overvågning, it-sikkerhed og forebyggelse af brud, behandling af databrud, behandling af de registreredes anmodninger samt kontrolforanstaltninger.
 • Dokumentation: I øvrigt kigger vi på jeres dokumentation for at kontrollere om den er tilstrækkeligt for at opfylde de krav der stilles virksomheden mht. persondatabehandling.

 • Afslutningsvis præsenterer vi vores anbefaling og fokuspunkter med henblik på virksomhedens videre arbejde med at blive GDPR compliant.
 • Efter aftale udfører vi det arbejde, der mangler.

Pris fra 5.799 kr. + moms* 

Møder afholdes personligt eller online.

*Prisen er eksl. transport eller kørsel.

Bestil nu

Juridisk Virksomhedseftersyn

Vi kigger din virksomhed efter i sømmene. – Status, ricisi, compliance, strategi

Formålet er at finde ud af, om virksomhedens eksisterende juridiske grundlag understøtter organisationen,  udviklingen og driften. Skal den underbygges, forbedres eller ændres? Sammen skaber vi en juridisk strategi og plan ud fra følgende undersøgelser:

 • Risici: Vi kigger på de ricisi, som virksomheden har i forhold til organisationen, ledelsen, driften og udvikling og begrænser dem, fjerner dem eller forbereder dig på at konsekvenserne indtræffer. Vi laver en juridisk risikovurdering og strategi på hele jeres aftalegrundlag og ud fra et forretningsbaseret udgangspunkt.
 • Compliance: Vi sørger også for, at du er klar over og opfylder de love og regler, der gælder for dit forretningsområde eller industri. Vores rådgivning og anbefalinger vil være møntet på de processer og procedurer, der skal indføres, ændres eller fjernes, og de aftaler m.v. der skal indgås for at leve op til disse.
 • Vi samarbejder gerne med virksomhedens bestyrelse, advisory board, direktion, revisor og andre relevante personer, der har et stort indblik i og indflydelse på virksomheden.

Pris 1.800 kr. pr. time*

Møder afholdes personligt eller online.

*Prisen er eksl. transport eller kørsel.

Kontakt os