CarletonBiz Beskrivelse

Gennemlæsning af tilsendte juridiske dokumenter

Når du fremsender et juridiske dokument, f.eks. en ansættelseskontrakt eller en erhvervslejekontrakt til gennemlæsning hos os, foretager vi en juridisk undersøgelse og en undersøgelse af aftaleparten, hvis det vurderes at være relevant i aftalesammenhængen. Herefter skriver vi en mail til dig med vores bemærkninger og anbefalinger.

Det er en forudsætning, at der sammen med det juridisk dokument fremsendes en udførlig beskrivelse af opgaven/sagen, der ligger til grund for det tilsendte.

Når du har en CarletonBiz in-house aftale kan du sende op til 3 aftaler eller andre juridiske dokumenter ind til os om måneden til gennemlæsning inden for det aftalte antal pr. år. Vi gennemlæser aftaler og andre juridiske dokumenter, som er op til 15 sider lange.

Forhandling af enkelte aftalevilkår med aftaleparten er ikke inkluderet.

Fremsendelse af yderligere dokumenter, der overstiger det aftalte antal pr. år eller måned, faktureres særskilt til vores honorar på 1.800 kr.+ moms pr. time.

Ved fremsendelse af dokumenter der overstiger det tilladte sideantal, fakturerer vi 1.500 kr. + moms pr. ekstra side.

Uden abonnement faktureres der for faktisk medgået tid med 1.800 kr. pr. time.

Juridisk virksomhedseftersyn

Når vi laver et juridisk virksomhedseftersyn, samles der et juridisk specialisthold omkring dig og din virksomhed, og vi kigger den efter i sømmene.

Formålet med disse møder er at kigge efter, om virksomheden overholder relevante lovgivninger m.v., og om det juridiske grundlag, som du driver din virksomheden på, f.eks. de aftaler du har indgået, dækker de behov, som virksomheden har nu eller kommer til at få i fremtiden. Vi laver en juridisk strategi for, hvad der skal ske fremmedrettet.

Vi samarbejder gerne med din revisor, bestyrelse, advisory board eller andre relevante personer.

Hvis du har et CarletonBiz juridisk korrespondance abonnement, mellem eller stor, eller en CarletonBiz in-house aftale, kan du få op til 3 juridiske virksomhedseftersyn pr. år, af op til to timers varighed.

Yderligere møder med holdet, der overstiger det aftalte antal i henhold til de enkelte abonnementsbetingelser, faktureres særskilt med vores honorar på 3.350 kr. + moms pr. time.

Uden abonnement faktureres der 3.350 kr. + moms pr. time for et juridisk virksomhedseftersyn med specialistholdet.

Telefonisk rådgivning og e-mailkorrespondance

Når du kontakter os over telefon, rådgiver vi dig så vidt muligt over telefonen. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt at undersøge spørgsmålet nærmere, foretager vi en juridisk undersøgelse af op til en times varighed og vender tilbage indenfor 24 timer.  

Når du kontakter os over e-mail, foretager vi en juridisk undersøgelse af op til en times varighed, hvorefter vi skriver en mail til dig med vores svar og anbefaling indenfor 24 timer.

Når du har et CarletonBiz juridisk korresponcence abonnement eller en CarletonBiz in-house aftale må du ringe eller sende en e-mail op til 12 gange om måneden indenfor det aftalte antal gange pr. år.

Yderligere henvendelser udover det aftalte antal, også pr. måned, faktureres særskilt med vores timehonorar på 1.800 kr. + moms pr. time.

Uden abonnement faktureres der for faktisk medgået tid med 1.800 kr. pr. time.

Udarbejdelse af juridiske dokumenter og forhandling

Når du skal have udarbejdet en aftale eller et andet juridisk dokument, afholder vi et møde af en times varighed med dig, enten over GoToMeeting eller personligt, hvor vi gennemgår sagen. Vi udarbejder derefter et udkast til dokumentet, som vi sender til dig, og vi forhandler de enkelte aftalevilkår med aftaleparten (eller forbereder dig på det). Vi laver de aftalte tilretninger og/eller ændringer og fremsender et endeligt dokument til underskrift.  Korrespondance og opfølgning under sagen sker over telefon eller e-mail op til 2 gange.

Når du har en CarletonBiz in-house aftale må du sende op til 3 sager ind om måneden inden for det aftalte antal pr. år. Vi udarbejder aftaler og andre juridiske dokumenter, som er op til 10 sider lange. 

Yderligere tilsendte sager, der overstiger det aftalte antal pr. år eller måned i henhold til de enkelte aftalebetingelser, faktureres særskilt til vores honorar på 1.800 kr. + moms pr. time.

Ved udarbejdelse af aftaler eller andre juridiske dokumenter, der overstiger det tilladte sideantal, fakurerer vi 1.500 kr. + moms pr. ekstra side.

Uden abonnement faktureres der for faktisk medgået tid med 1.800 kr. pr. time.