CarletonBiz Beskrivelse

Gennemlæsning af tilsendte juridiske dokumenter

Når du fremsender et juridiske dokument, f.eks. en ansættelseskontrakt eller en erhvervslejekontrakt til gennemlæsning hos os, foretager jeg en juridisk undersøgelse og en undersøgelse af aftaleparten (due diligence), hvis det vurderes at være relevant i aftalesammenhængen. Herefter skriver jeg en mail til dig med mine bemærkninger og anbefalinger.

Det er en forudsætning, at der sammen med det juridisk dokument fremsendes en udførlig beskrivelse af opgaven/sagen, der ligger til grund for det tilsendte.

Når du har en CarletonBiz in-house aftale kan du sende op til 3 aftaler eller andre juridiske dokumenter ind til os om måneden til gennemlæsning inden for det aftalte antal pr. år. Vi gennemlæser aftaler og andre juridiske dokumenter, som er op til 4 sider lange.

Forhandling af enkelte aftalevilkår med aftaleparten er inkluderet.

Fremsendelse af yderligere dokumenter, der overstiger det aftalte antal pr. år eller måned, faktureres særskilt til vores honorar 2.500 kr.+ moms pr. dokument.

Ved fremsendelse af dokumenter der overstiger det tilladte sideantal, fakturerer vi 500 kr. + moms pr. ekstra side.

Uden abonnement faktureres der 2.500 kr. + moms pr. dokument for op til 4 sider.  Der faktureres 500 kr. + moms pr. side, der overstiger det tilladte antal.

Juridisk virksomhedseftersyn

Når jeg laver et juridisk virksomhedseftersyn, kigger vi din virksomhed efter i sømmene.

Formålet med disse møder er at kigge efter, om virksomheden overholder relevante lovgivninger m.v., og om det juridiske grundlag, som du driver din virksomheden på, f.eks. de aftaler du har indgået, dækker de behov, som virksomheden har nu. Jeg hjælper dig med at lave en juridisk strategi for, hvad der skal ske fremmedrettet.

Juridisk virksomhedstjek foregår enten som et onlinemøde eller et fysiskmøde. Jeg skal først lære dig og din virksomhed lidt at kende og så vil vi gennemgå en tjeklist sammen, der sikre, at vi fanger alt.

Sammen udarbejder vi en to-do liste, så du ved konkret, hvad du skal tilbage og gøre for at blive “compliant.”

I øvrigt får du tips til hvordan du hurtigt og nemt kan overholde relevante lovregler. F.eks. i forhold til markedsføringsreglerne, får du en “Best-practice” skrivelse på en side, så du hurtigt kan få overblik og træffe beslutninger.

Jeg samarbejder gerne med din revisor, bestyrelse, advisory board eller andre relevante personer.

Hvis du har et CarletonBiz juridisk korrespondance abonnement, mellem eller stor, eller en CarletonBiz in-house aftale, kan du få op til 3 juridiske virksomhedseftersyn pr. år, af op til to timers varighed.

Yderligere møder med holdet, der overstiger det aftalte antal i henhold til de enkelte abonnementsbetingelser, faktureres særskilt med vores honorar på 950 kr. + moms pr. time.

Uden abonnement faktureres der 2.500 kr. + moms for et juridisk virksomhedseftersyn.Prisen inkluderer ét møde på 2 timer samt relevant dokumentation. Yderligere timer faktureres med 950 kr. + moms pr. time.

Telefonisk rådgivning og e-mailkorrespondance

Når du kontakter mig over telefon, rådgiver jeg dig så vidt muligt over telefonen. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt at undersøge spørgsmålet nærmere, foretager jeg en juridisk undersøgelse af op til en times varighed og vender tilbage indenfor 24 timer.  

Når du kontakter mig over e-mail, foretager jeg en juridisk undersøgelse af op til en times varighed, hvorefter jeg skriver en mail til dig med vores svar og anbefaling indenfor 24 timer.

Når du har et CarletonBiz juridisk korrespondence abonnement eller en CarletonBiz in-house aftale må du ringe eller sende en e-mail op til 12 gange om måneden indenfor det aftalte antal gange pr. år.

Yderligere henvendelser udover det aftalte antal, også pr. måned, faktureres særskilt med vores timehonorar på 995 kr. + moms pr. time.

Uden abonnement faktureres der for faktisk medgået tid med 995 kr. pr. time.

Udarbejdelse af juridiske dokumenter og forhandling

Når du skal have udarbejdet en aftale eller et andet juridisk dokument, afholder jeg et møde af en times varighed med dig, enten over GoToMeeting eller personligt, hvor jeg gennemgår sagen. Jeg udarbejder derefter et udkast til dokumentet, som jeg sender til dig, og jeg forhandler de enkelte aftalevilkår med aftaleparten (eller forbereder dig på det). Jeg laver de aftalte tilretninger og/eller ændringer og fremsender et endeligt dokument til underskrift.  Korrespondance og opfølgning under sagen sker over telefon eller e-mail op til 2 gange.

Når du har en CarletonBiz in-house aftale må du sende op til 3 sager ind om måneden inden for det aftalte antal pr. år. Jeg udarbejder aftaler og andre juridiske dokumenter, som er op til 5 sider lange. 

Yderligere tilsendte sager, der overstiger det aftalte antal pr. år eller måned i henhold til de enkelte aftalebetingelser, faktureres særskilt til vores honorar på 3.500 kr. + moms pr. dokument.

Ved udarbejdelse af aftaler eller andre juridiske dokumenter, der overstiger det tilladte sideantal, faktureres der 500 kr. + moms pr. ekstra side.

Uden abonnement faktureres der 3.500 kr. + moms for dokumenter med op til 5 sider. Der faktureres 500 kr.+ moms pr. side, der overskrider det tilladte antal.