Privatlivspolitik

Carleton Legal Consulting er et juridisk konsulentfirma som typisk bistår erhvervskunder med erhvervsjuridisk rådgivning i forbindelse med opstart og drift af deres virksomheder. I den forbindelse behandler vi oftest personoplysninger om de kunder som vi hjælper.
I øvrigt tilbyder vi online services for vores kunder, hvor der i den forbindelse registreres personoplysninger.

Den følgende privatlivspolitik beskriver hvordan Carleton Legal Consulting behandler de personoplysninger som vi behandler, hvordan vi beskytter dem når de er i vores varetægt og hvilke rettigheder du som registrerede person har når vi har registeret personoplysninger om dig.

Spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik og de oplysninger vi har registeret om dig m.v. kan rettes til vores dataansvarlig Elke Marie Hou-Carleton på emc@carleton.dk. E-mails svares indenfor 24 timer.

Hvad er Personoplysningerne?
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan bruges til at identificere dig eller en anden fysisk person.
Det kan være navn, adresse, telefonnummer, e-mail, økonomiske oplysninger såsom lønoplysninger, bankkontooplysninger, enkeltmandsvirksomheders cvr nr., cpr. nr., fagforeningsforhold, helbredsoplysninger, billeder, videoer, udtalelser m.v.

Hvilken personoplysninger registrerer vi?
Når du benytter vores juridisk konsulentservices eller online services på carleton.dk indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig eller andre der er involveret i din sag, f.eks. en medarbejder eller samarbejdspartner.
De oplysninger vi behandler varierer fra sag til sag og kan både være af almindelige eller følsomme karakter. Det afhænger af den type sag vi hjælper dig med.
F.eks. når vi stifter et selskab skal vi indsamle og registrere alle deltageres cpr. nr., fulde navn og adresse, telefonnummer, e-mail og evt. lønforhold, arbejdsopgaver/fordeling, arbejdserfaring samtuddannelse, helbredsoplysninger m.v.

Hvis vi skal bistå dig i forhandlingen og udarbejdelse af en kontrakt er det oftest alene enkelte kontaktoplysninger om de enkelte parter til aftalen som vi skal indsamle og registrere.
I langt de fleste tilfælde, indhenter vi oplysninger direkte fra dig som er vores kunde. Såfremt vi indhenter personoplysninger fra andre kilder, f.eks. en offentlig myndighed eller registrer giver vi dig direkte besked herom.

Manglende afgivelse af de nævnte personoplysninger eller indsigelse mod deres behandling vil i nogen tilfælde kunne betyde, at vi ikke længere kan behandle din sag hos os.

Hvornår behandler vi personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger når mindst en af de følgende forhold gør sig gældende:
Du har givet dit samtykke til at vi behandler dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk rådgivning og sagsbehandling, herunder også i forbindelse med indgåelse af aftalen.
Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Carleton Legal Consulting.
Behandling er nødvendig for at beskytte din eller vores særlige interesser.

Formålet med behandling af personoplysninger
Vi har brug for at kunne behandle personoplysninger når vi løser juridiske opgaver for dig, også når disse tilbydes online.

I nogen tilfælde bruger vi vores kunders personoplysninger for at administrere en konkurrence, kampagne, undersøgelse eller andet eller anmode om en udtalelse eller anmeldelse af vores ydelser og produkter. Dette sker dog kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.
Vi vil ikke behandle dine personligoplysninger til andre formål end de nævnte uden først at indhente et udtrykkeligt samtykke fra dig. Ved viderebehandling til et andet formål end nævnte, vil vi oplyse, hvad formålet er samt andre relevante oplysninger.

Brug og sletning
Vi indhenter og bruger kun de personoplysninger, som vi har behov for, og vi behandler dem kun i det omfang og kun i det tidsrum, som er nødvendigt for at behandle din sag.
Når du har bedt os om at løse en juridisk opgave for dig, bliver du oprettet som kunde hos Carleton. Der oprettes en digital sag, hvor al korrespondance samt sagsmateriale som vi modtager fra dig og evt. andre opbevares. Her vil alle sagsrelaterede oplysninger som vi behandler i den konkrete sag også blive opbevaret.
Dine personoplysninger opbevares så længe, vi hjælper dig med din sag eller så længe at du er kunde hos os.
Når vi er færdig med at behandle din sag og du ikke længere er kunde hos os, opbevarer vi alle sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysningerne i 5 år Dels for at kunne være behjælpelig, hvis du senere skulle få brug for en kopi af f.eks. en kontrakt eller noget lign. og dels for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til den rådgivning som vi har givet.
Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, kan i relevante tilfælde opbevares i længere tid end 5 år.

Videregivelse til andre
Personoplysninger som vi behandler videregives til andre når det er nødvendigt og relevant i forhold til din sag. Dette kan f.eks. være til andre parter i sagen og offentlige myndigheder.
Vi benytter en række advokatfirmaer til behandling af sager. Videregivelse af personoplysninger til et advokatfirma vil kun ske, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil inden de videregives.
Vi benytter os af databehandler til bl.a. opbevaring og sikring af vores personoplysninger. Vi anvender kun databehandler indenfor EU som kan stille de nødvendige garantier for fortrolighed og sikkerhed som der kræves. Vores databehandler, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne efter vores instruks og må ikke anvende dem til egne formål.
Overførelse af personoplysninger til tredjeland eller Internationale organisationer
Vi overfører ikke personoplysningerne til tredjeland eller andre internationale organisationer.

Databeskyttelse og Sikkerhed
Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring dine personoplysninger for at sikre at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Vi indhenter kun de personoplysninger, som vi har behov for, og vi behandler dem kun i det omfang og kun i det tidsrum, som er nødvendigt for at behandle din sag.
Vores it-systemer og computere scannes jævnligt for brister i sikkerheden og kendte sårbarheder for at sikre dine oplysninger så godt som muligt.
Dine personlige oplysninger er indeholdt bag sikrede netværk og er kun tilgængelige for et begrænset antal personer, der har særlige adgangsrettigheder til sådanne systemer, og er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige.
Særligt vedr. persondatabehandling og sikkerhed ved brug af carleton.dk

Cookiepolitik
Bruger vi ‘cookies’?
Ja.

Cookies – hvad er de?
Cookies er små tekstfiler, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører og gemmes til din computers harddisk via din webbrowser (hvis du tillader det), mobil eller tilsvarende, med det formål at gør det muligt for webstedets eller tjenesteudbyderens systemer at genkende din browser og registrere og huske visse oplysninger, indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. en virus.

Hvad bruger vi dem til?

Vi bruger f.eks. Cookies til at hjælpe os med at huske og behandle varerne i din indkøbskurv.

Vi bruger dem også til at forstå dine præferencer baseret på tidligere eller nuværende aktivitet på vores hjemmeside. Dette gør, at vi bedre kan tilpasse og forbedre vores indhold og tjenester på hjemmesiden.

Vi bruger også cookies til at hjælpe os med at kompilere aggregerede data om site trafik og site interaktion, så vi kan tilbyde bedre site oplevelser og værktøjer i fremtiden.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at carleton.dk ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Nedenfor har vi uddybet hvilken kategori af cookies vi anvender på carleton.dk samt formålet.

Kategori: Nødvendigt
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

 • Cookie 1: formålsbeskrivelse: Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.
  Data sendes til: Irland (tilstrækkelig)
 • Cookie 2: formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.
  Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)

Kategori: Statistik
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

 • Cookie 3: formålsbeskrivelse: Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)

 • Cookie 4: formålsbeskrivelse: Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren
  Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)
 • Cookie 5: formålsbeskrivelse: Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.
  Data sendes til: Nederlandene (tilstrækkelig)
 • Cookie 6: formålsbeskrivelse: Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.
  Data sendes til: USA (tilstrækkelig)
 • Cookie 7: formålsbeskrivelse: Indsamler data om brugerens besøg på hjemmesiden såsom hvilke sider der er læst.
  Data sendes til: USA (tilstrækkelig)

Kategori: Marketing
Marketingcookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

 • Cookie 8: formålsbeskrivelse: Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID’et anvendes til at målrette annoncer.
  Data sendes til: USA (tilstrækkelig)

General om hjemmesiden carleton.dk
Udgiver: Carleton Legal Consulting
Domænenavn: carleton.dk
Server placering: Nederlandene
Samlet antal cookies: 8

Dine rettigheder
I forbindelse med vores behandling af din personoplysninger har du følgende rettigheder:
Hvis retsgrundlaget for behandlingen er et samtykke, har du, indtil behandlingen afsluttes eller dine personoplysninger slettes, ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, som vi allerede har foretaget, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen

 • Du har ret til at anmode vores dataansvarlige om indsigt i de personoplysninger, vi har og behandler om dig.
 • Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger forkert eller misvisende oplysninger eller sletter dine personoplysninger. I det tilfælde, at vi har overdraget oplysningerne til en anden modtager, vil vi på din vegne give modtageren besked på, at berigtige forkerte eller misvisende oplysninger om dig eller om at slette disse.
 • Du ret til at begrænse vores muligheder for at behandle dine personoplysning eller til at gøre indsigelse mod behandlingen.
 • Du er berettiget til at få de personoplysninger, vi har registeret om dig udleveret personligt i et nemt læseligt og brugbart format. Du er også berettiget til at anmode om, at få dine personoplysninger overdraget til en anden modtager uden omkostninger for dig.
 • Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan sendes til datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre nogen af dine rettigheder gældende kan du fremsende en anmodning herom til vores dataansvarlig på følgende måde:
Vores dataansvarlig: Elke Marie Hou-Carleton
Tlf.: +45 22 40 92 04
E-mail: emc@carleton.dk
Post: Fælledvej 17, 7600 Struer

Hvis vi modtager en henvendelse fra dig over telefon, hvor du anmoder om udlevering af oplysninger m.v., vil vi bede dig om at legitimere dig med billede-id med navn og adresse, for at være sikkert på, at vi udlevere oplysningerne til den rigtige person og det rigtige sted. Dette kan eftersendes med post.

Firma: Carleton Legal Consulting
Adresse: Fælledvej 17, 7600 Struer
E-mail: emc@carleton.dk
Telefon: +45 22 40 92 04
Domænenavn: carleton.dk