window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-45498256-2');

Testamente – Wills

4.500,00 kr.

En testamente er ikke “bare” en testamente.

Det er en official dokument, der træffer beslutninger om en fremtid, hvor du ikke er her mere.

Der er mange løsninger og hvilken én passer til dig og din familie og dit liv er noget som jeg kan hjælpe dig få klarhed omkring.

Jeg sørger for, at de løsninger du vælger bliver til en realitet.

Pris:  4.500 kr. + moms, 5.625 kr. Hvortil kommer udgiften til notar 300 kr.

 

Beskrivelse

Tanken om fremtiden, hvor du eller din ægtefælle ikke er her mere kan være svært at kapere, særligt i en travl hverdag, hvor vi har det fint.

Med en testamente, er det dig der bestemmer, inden for lovens rammer, hvad der skal ske med din bo, den dag du ikke er her mere.

Med en testamente, kan du beskytte din ægtefælle i tilfælde af din død eller du kan sikre, at dine børn og andre personer, arver mest muligt efter dig.

Der er mange løsninger og hvilken én passer til dig og din familie og dit liv er noget som jeg kan hjælpe dig få klarhed omkring.  Jeg sørger også for, at det bliver en realitet.

Processen:

1. Vi holder et formøde, som varer ca. 1 1/5 time, hvor vi tager en snak om:

  • din familie situation; formueforhold, økonomi, aktiver m.v.
  • din behov & ønsker for dig selv, og din ægtefælle eller børn.
  • Hvis du er gift, har du særbørn eller fællesbørn eller begge?  Hvad ønsker I, at de skal arve.  Vi gennemgår de forskellige løsninger.
  • Har du andre personer, som du ønsker skal blive legatar, dvs. modtage en legat, når du dør. Hvad må andre få i legat og hvornår?
  • du (og din ægtefælle) får lov til at stille alle de spørgsmål I måtte have.
  • og meget mere.

Vi afslutter mødet med at lave en tjekliste af de emner du og din ægtefælle skal diskutere og /eller de beslutninger som du skal træffe samt alle de oplysninger jeg har behov for.

2. Du sender mig de oplysninger, som jeg mangler.

2. Jeg udarbejder en udkast til testamente, som jeg sender til dig (og din ægtefælle).

4. Vi holder et møde, hvor vi gennemgår testamentet slavisk igennem, så du forstår præcis, hvad hvert enkelt bestemmelse betyder og dennes juridisk konsekvens.  I løbet af mødet, får du lov til at stille yderligere spørgsmål og vi kan aftale evt. tilføjelse og ændringer.

5. Jeg laver de aftale ændringer og / eller tilføjelser og sender en endelig dokument.

6. I aftaler en tid hos notaren ved retten i den by du bor og underskriver den endelige testamente foran vedkommende.

 

Som tiden går og livet evt. ændrer sig, er det vigtig at vurdere om den gældende testamente stadig er relevant for din og din families situation. Gør det som en del af den løbende planlægning.

Go to Top